AKUPRESSUR

Akupressur är en välkänd metod inom traditionell kinesisk medicin.
Kortfattat kan man säga att akupressur är en mycket subtil behandlingsform där man använder händerna, fingrarna som behandlande verktyg.

I akupressur jobbar man med akupunkturpunkterna längs kroppens meridianer för att påverka kroppens energiflöde.
När energin rör sig harmoniskt i vår kropp mår man bra och håller sig frisk.
Har man obalans i kroppens energiflöde löper man större risk att bli sjuk.

Att felsöka orsakerna till individens mående via dessa meridianer är mitt sätt att arbeta.
Att understödja och läka det organ som är kopplat till meridianen ger möjlighet till läkning av den fysiska delen av kroppen som meridianen löper över.
Även de emotionella och mentala obalanserna i en individ påverkas till balans och läkning.
I min behandlingsform ingår en genomgång av dessa obalanser och rådgivning hur vi hjälper individen till läkning.

Jag har även sett positiva resultat på hästar som är oroliga, när de behandlats med akupressur blir hästarna mer fokuserade och lugna.
Det är till exempel bra inför resor, tävlingsmoment och andra tillfällen där hästen upplever spänning eller stresspåslag.