ENERGITERAPI

Energiterapi är ett samlat begrepp för mental kinesiologi, energitransformering och beteendeträning/målfokusering.

Utgångspunkt för metoden är att allt består av energi.
Energiterapi handlar om att hjälpa individen att frigöra sig från obalanser, blockering och annat som kan hämma livsutvecklingen.
Grunden är att sträva efter att se det unika i varje individ och att lyfta fram det.
Att se potential och kapacitet samt möjlighet till positiv utveckling.


Kinesiologi är ett arbetsätt man använder sig av i denna terapiform.
Det är en metod för att undersöka och behandla olika avvikande tillstånd i kroppen, såsom spänningar, obalanser och blockeringar. Med hjälp av manuell muskeltestning kommunicerar och testar man spänningen i en annan persons eller djurs nervsystem.
Eftersom kinesiologisk muskeltestning inte är beroende av verbal kommunikation, är den även lämplig för testning och behandling av t.ex djur.