MASSAGE

Massage
- är en friskvårdande behandlingsform som är förebyggande, rehabiliterande och uppbyggande
- bidrar till att göra muskler och senor mer elastiska
- ökar blodets och lymfans cirkulation i hela hästens kropp, vilket i sin tur hjälper till att föra ut slaggprodukter
- sänker blodtrycket och antistresshormoner ökar 
- stärker immunförsvaret
- rätt utförd, är den bästa tänkbara friskvårdande behandlingsformen

Hästens muskelspänningar kan bero på flera olika saker:
Det jag upplever som den absolut mest vanliga anledningen, 
är att hästar skyddar en spänd/värkande/krampande - buk/tarm/mage som ger en vridning genom hela hästen och snedheten  är ett faktum!
Muskler och skelett finns för att skydda de inre organen.
Låt oss läka det som läkas bör - INSIDAN!  
Foderrådgivning ingår i mitt besök - marknaden på diverse foder som ej är mat för en häst är enorm. Hästen är ett betande djur, upphettat, fabricerat, fermenterat foder ingår inte i en häst diet. Vid vårt möte hänvisar jag till mer information runt hästens foder

Mekaniska påfrestningar, de kan uppstå vid ensidig träning eller genom hästens val att arbeta "ensidigt" för att skydda sig själv, se texten ovan.

Sträckning vid plötsliga rörelser i hage eller vid träning.
Hästens utrustning kan vara felanpassad. Här kommer några exempel på vad som är viktigt att kontrollera regelbundet:
Bett, huvudlag, sadel, olika utrustning under träning/tävling, kontrollera även eventuella obalanser i träningsvagn/sulky.
Extra "hjälpmedel = stjälpmedel" t.ex sidostänger, murpherbländare, inspänningstyglar mm
Viktigt att reda ut varför dessa "hjälpmedel" behövs och åtgärda orsaken istället.

Hovvård - vid felaktiga vinklar i hoven kommer muskelspänningar och senskador som ett brev på posten - om inte förr så senare! Det är väldigt viktigt att observera och registrera hästens reaktion på olika steg i verkningen av hoven och de hovbeslag som du/tränaren/hovvårdaren väljer för din häst.
Viktigt att ta ansvar även här och vara med i processen som ansvarig ägare.

Sist men inte minst - du själv som ryttare eller kusk - o
liksidighet i din egen kropp påverkar din häst.
Mitt mål är att hitta eventuella felbelastningar i hästens kropp i ett tidigt skede och orsaken till dessa.
På så sätt kan långa konvalescenstider undvikas.