MITT ARBETSSÄTT


MITT ARBETSSÄTT

Jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebär att jag ser till hela hästen - muskler, skelett, inre organ, utrustning, träning, stallmiljö, foder mm
Min strävan är att finna orsakerna till hästens problem och lösa dem, inte bara behandla symptomen.
Mina arbetstekniker är massage, akupressur, stretching, energiterapi och healing. 

Under mina år som massör har jag erfarit att problem i exempelvis leder, muskler och hovar är kopplade till hästens inre organ.
Problem i muskulaturen kan till exempel bero på en belastning på magen, problem med hovarna kan komma från att blodcirkulationen inte fungerar optimalt och så vidare. Genom att läka de inre organen parallellt med fysisk behandling av hästens kropp är nyckeln till att lösa problemen så att de inte kommer tillbaka.
Det är här Homeopathuset's vitamin och mineralterapi är en viktig nyckel i mitt helhetskoncept.

BEHANDLINGSUNDERLAG

När jag behandlat din häst får du ett behandlingsunderlag, det är en vägvisare för att du själv ska kunna utföra åtgärder som hjälper din häst.

Underlaget innehåller en massageskiss och förslag på stretchövningar som är bra för bland annat kontroll av utvecklingen och hållbarheten i din häst.
Dessa övningar är sådant som du själv kan underhålla tills vi ses nästa gång.

Du får även en rekommenderad återbesökstid för fortsatt behandling och utveckling.

På behandlingsunderlaget ger jag även förslag på andra behandlingsformer som din häst behöver hjälp med. Det kan till exempel vara att uppsöka veterinär, tandläkare eller att se över hovarnas balans tillsammans med din hovvårdare.

UTVECKLINGSPLAN

Som kund hos mig vill jag erbjuda dig en plan för hur vi kan nå bästa möjliga resultat för dig och din häst.

Här kan vi lägga upp kortsiktiga och långsiktiga mål.
* Hur ofta behöver din häst behandling
* Vilken sorts behandling
* Träningsförslag och upplägg
Målet är att nå en positiv utveckling för dig & din häst.