PARASITER 

För att minska smittspridning av parasiter och för att avgöra om avmaskning är nödvändig eller inte bör man alltid ta träckprov på sin häst. Att runtinmässigt avmaska utan att veta om det verkligen behövs leder till resistenta parasiter samt att din häst får ett starkt preparat som rubbar dess tarmflora helt i onödan. Idag finns flertalet färdiga provtagningslådor att köpa på apotek, ridsportaffärer och liknande där du själv enkelt och smidigt tar prov och skickar in till ett labb som sedan analyserar provet.

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt erbjuder konceptet:
 "Övervakning av parasiter i hästbesättningar".
Om du har många hästar uppstallade finns ett förmånligt erbjudande både ekonomiskt och med en uppföljning av varje häst.


Mitt råd är att begära odling när proverna skickas in för att utesluta att stor blodmask förekommer!

Alla hästar har mask, men de har olika bra skydd mot dessa parasiter. Även om det första provsvaret inte påvisar några stora mängder epg (ägg per gram) kan hästen vara ansatt av stor blodmask - VIKTIGT att beställa odling för att få ett fullständig svar.