DR. BACH FLOWER REMEDY

Dr Edward Bach, som verkade i England, upptäckte för över 60 år sedan blomessenser som hjälper mot sådana känslor som sorg, oro, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet.
Han insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiskda sjukdomar.
För honom var varje sjukdom ett budskap till sin bärare, om att allt inte var i balans.
Han utvecklade ett fullständigt system bestående av 38 oika essenser, mot lika många negativa egenskaper.
Essenserna kan användas av alla, barn, vuxna, husdjur och även växter.
De passar även bra ihop med vanliga läkemedel.

Denna terapiform har jag arbetat med sedan 1996 och upplevt många positiva resultat!
Många känner igen Räddningsdroppar/Rescue Remedy, som ingår i detta sortiment.
Är du intresserad av detta, hör gärna av dig för konsultation.
Mer historik finns att läsa på www.bachflower.com