TÄNDER

Torbjörn Lundström Djurtandvårdskliniken Söderköping
Therese Lundberg Hästodontolog
Belyst munhåla vid undersökning

Mitt viktigaste råd när det gäller din hästs tänder och munhåla är att ta hjälp av en väl utbildad hästodontolog.
Fråga efter personens utbildning och kontrollera om det finns den kunskap som du vill "släppa in" i din hästs mun.
Skador åsamkade hästens tänder, t.ex för mycket nedtagna tandytor/för hårt raspade tänder, går inte att återkallas, det som då händer är att det förkortar din hästs liv.
Ju mer tänderna raspas ju kortare tid räcker din hästs tandmaterial dvs förkortar hästens liv!
En kontroll innebär inte att hästen alltid behöver raspas, utan just kontrolleras om något behöver utföras överhuvudtaget.
Om hästen inte har något bettfel eller skador som kräver tätare kontroller utan har en välfungerande munhåla ska hästen inte behöva täta tandkontroller utan med en väl genomtänkt foderstat helt enkelt fungera optimalt utan tandläkare.

Många hästar får karies och foderinpackningar..
Varför?
Kontrollera vad ditt foder innehåller!
Gör ett aktivt val och välj bort det som skadar din häst!
Socker, vetemjöl mm är vanligt i bland annat fabricerat foder som pellets och musli.
Välj bort det fabricerade fodret och fodra hästen med gräs/ torkat gräs dvs hö, om den behöver mer energi välj att tillsätta havre.
Rekommenderar även att göra en analys på grovfodrets värden, viktigt är att kontrollera sockervärdet även där.

Problem i munhålan kan orsakas av fler olika saker,
tex. trauma i hagen där hästen till exempel fått en spark, foderinpackningar, underbett eller överbett som skapar hakar.

På traumasidan ger jag dessa enkla råd;
Montera bort hängare för täcken på boxdörrar där hästar kan "titta ut". Det är flera hästar som lekt med täcken och fastnat och åsamkat sig käkfraktur med avlivning som enda utväg.
Boxdörrar som öppnas med dragfunktion åt sidan och har "titta ut" funktion, stäng alltid öppningen när dörren är "olåst"! Om hästen inte hinner dra undan sitt huvud, när dörren skjuts åt sidan, är en vanlig skada tandfraktur. Skadan kanske inte upptäcks på direkten, utan börjar som en spricka i tand eller skelett.
 
Styngflugelarver har blivit ett stort problem de senaste åren med ändrade avmaskningsrutiner, det är de små gula äggen man ser på hästens ben, ganasch och bog, som tar sig in i munnens slemhinnor, tunga och in mellan tänderna under det första utvecklingsstadiet.

Observera att muskelspänningar som finns hos din häst även kan bero på problem i dess munhåla.


Vill du läsa mer om hästens tänder, rådgivning om bett och hur de påverkar hästens munhåla;
Besök Djurtandvårdsklinikens hemsida: http://www.djurtandvardskliniken.se/

Genom egna erfarenheter rekommenderar jag varmt;
Djurtandvårdsklinikens leg. tandläkare Torbjörn Lundström.
Han är ledande inom detta område, inte bara i Sverige utan anlitas även utomlands för föredrag och utbildningar.

Vid komplicerade fall rekommenderar jag utan tvekan ett besök hos Torbjörn i Söderköping.

På närmare håll för oss i Norrland rekommenderar jag;
Hästodontolog Therese Lundberg, utbildad genom Torbjörn Lundström, hon besöker kontinuerligt Hästkliniken i Hälsingland, Hudiksvall.
För bokning når du Therese på telefon: 070-754 22 27