INFÖR SOMMAREN ATT TÄNKA PÅ

Vår och sommar är ofta en härlig tid både för oss människor och våra hästar.
 
För att våren och sommaren ska bli så härlig man önskar bjuder jag på några goda råd.

HUDREAKTIONER

Om hästen står och kliar sig intensivt är det viktigt att ta reda på varför. Anledningarna till klåda på hästar kan vara många till exempel: sommareksem, foderallergi, löss, parasiter, nackbandmask, springmask, skabb, virus, bakterier, svamp, läkemedelsallergi.

Huden är ett utrensande organ och det är viktigt att hjälpa hästen med en inre och yttre lindring så snart som möjligt.
Rekommenderar varmt en håranalys via Homeopathuset även i dessa fall.

Här kan du läsa om en islandshäst som hade problem med knölar på sin svansstomme / via Equiterapeut Håkan Lundell. 

GRÄS/FÅNG

Känslighet mot gräs som leder till att hästen drabbas av fång blir allt vanligare. Mitt bästa råd är att du som hästägare håller dig uppdaterad gällande de senaste rönen kring detta. Det finns rekommendationer om hur man ska tänka gällande bete samt hur du ska agera om din häst blir sjuk.
Det du kan tänka på som förebyggande åtgärder är att ta det lugnt med inbetningen/invänjningen av gräs. Förr i tiden - släppte man inte ut hästarna på bete förrän efter midsommar. Anledningen till det är att fram tills dess har gräset sin största växtperiod efter ha legat i träda under vinter och vår. Efter midsommar är gräset inte lika frodigt och "starkt". 
Det är en fördel om hästen inte är överviktig innan den släpps på bete samt att du fortsätter motionera den under betestiden.
Håll din häst under uppsikt, på så sätt kan du se eventuella varningstecken i tid och agera därefter.
Skogshagar är att rekommendera för hästar istället för frodiga ängar.

GIFTIGA VÄXTER

Ta som rutin att kontrollera vad som växer i hästarnas hagar, för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella giftiga växter och ta bort dem innan de hinner sprida sig. De flesta giftiga växter har en frän smak eller doft vilket gör att hästarna oftast undviker dem så länge det finns annan föda att tillgå, men inte alltid och det gäller inte heller alla giftiga växter.  Hästar som drabbas av växtförgiftning uppvisar ofta en diffus sjukdomsbild, men ofta handlar det om irritation i mag-/tarmkanalen, rörelsestörningar och kramper. För att veta vilka växter som är farliga för hästar finns det att läsa mer på SVA´s hemsida.

SALT & VATTEN

Precis om med oss människor så är hästar olika tåliga mot sol och värme.
Hästen har en förmåga att själv ställa in sin vatten/salt balans om den har fri tillgång till rent vatten, salt och skugga.  I en stor flock kan de individer som är låg i rang ibland inte få tillgång till vattenkaret eller saltstenen och därmed bli uttorkade. Ett sätt att testa om hästen är uttorkad är ett nypa i huden på halsen. Hos en häst med god vätskebalans går hudvecket genast tillbaks, medan det hos en måttligt uttorkad häst blir kvar ett veck i 2-4 sekunder och hos en mycket uttorkad häst blir vecket kvar i 4-6 sekunder.  
Vid riktigt varma dagar kan det vara bra att låta hästen komma in i ett svalt stall eller ligghall för att vila och skydda sig mot värmen. Kom även ihåg att skydda känsliga vita mular med solskyddsfaktor.