VAD ÄR REIKI?

VAD ÄR REIKI HEALING ?

Den form av healing som jag utför kallas Reiki healing, vilket är en mycket gammal healingform. Namnet Reiki består av de två japanska orden Rei som kan översättas med universiell och Ki som betyder livsenergi. Universums besjälade livskraft.

Reiki metoden grundades i Japan och har sitt ursprung ur qi gong och den kinesiska medicinen. Detta bygger på att vi genomströmmas av livsenergi enligt ett viss system som tex akupunktören använder. Tillämpningen av Reiki har sitt ursprung i zen buddhismen men kan praktiseras av alla oberoende av filosofi och religion.

Inom Reiki Healing finns ett antal olika grenar, den gren som jag praktiserar heter Tera Mai Seichem Reiki Healing.

Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter från, eftersom beröringen ger stressreducering och lindrar smärta.